sâmbătă, 14 februarie 2015

Ce este Cognosis?        Cognosis reprezintă Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România. Scopul Cognosis este acela de a promova iniţiativele asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Suntem singura organizaţie reprezentativă la nivel naţional din acest domeniu, iar pe viitor ne propunem să reprezentăm toate organizaţiile studenţeşti din domeniul socio-uman.
        Cognosis este membru cu drepturi depline al EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations).
Obiective
a)     Să susţină şi să organizeze activităţi educationale, ştiinţifice, sociale şi profesionale;
b)     Să faciliteze accesul asociațiilor membre la resursele Federației;
c)     Să faciliteze colaborarea între asociaţiile membre;
d)     Să participe şi să faciliteze participarea asociaţiilor membre la programe şi iniţiative naţionale şi internaţionale;
e)     Să se extindă  prin integrarea noilor asociații și a celor deja existente, conform Regulamentului de Ordine Interioară ;
f)      Să colaboreze constant cu terții în vederea integrării studenților în comunitatea profesională a psihologilor din România;
g)     Să ofere suport în formarea de noi asociații de profil ;
h)     Să promoveze psihologia ca știință și imaginea profesiei de psiholog în societate

i)      Să promoveze domeniul științelor educației și profesiile aferente în societate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu