vineri, 24 iulie 2015

Ce sau cine este Cognosis?

Bine, bine, citim Newsletter Cognosis, și dacă ne-am dat seama destul de ușor ce înseamnă Newsletter, ce-o fi Cognosis? Sau mai bine zis… CINE? Diana Frandeș, voluntar ASPR și Cosilier de Dezvoltare Organizațională Cognosis ne lămurește. 
 Cognosis reprezintă Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din România. Scopul principal este acela de a promova iniţiativele asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, fiind singura organizaţie reprezentativă la nivel naţional din acest domeniu. De asemenea ea mai face parte din ANOSR – Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România şi din EFPSA – Federaţia Europeană a Asociaţiilor Studenţeşti de Psihologie.
Federaţia îndeplineşte două mari roluri: unul de platformă pentru asociaţiile membre, unde sunt promovate iniţiativele acestora, este facilitată comunicarea şi schimbul  de experienţă, iar al doilea rol, de a oferi studenţilor de profil proiecte care să reprezinte adevărate experienţe de învăţare şi dezvoltare. În ambele roluri, Cognosis crede şi promovează valori ca prietenie, unitate şi profesionalism.
Deşi are o un istoric scurt, existând în acte din 2006, ideea unui „Cognosis” există probabil de aproximativ 15 ani. A fost un drum lung, dar astăzi Cognosis a format oameni pe care îi poate numi alumni, a construit proiecte care atrag în fiecare sute de studenţi dornici să participe, a fost recunoscută formal de cea mai importantă organizaţie profesională din domeniul ei de activitate, anume Colegiul Psihologilor din România.

Strategiile de dezvoltare a sentimentului de apartenenţă la comunitatea Cognosis vizează membrii voluntari, cât şi totalitatea colaboratorilor externi şi grupurile ţintă de studenţi şi participanţi. Dezvoltarea acestui sentiment contribuie la suprapunerea tot mai mare a acestor trei entităţi, prin sprijin reciproc, transparenţă şi comunicare eficientă.
Ca federaţie ne atingem aceste obiective prin organizarea proiectelor de anvergură cum sunt CNSP – Congresul Naţional al Studenţilor la Psihologie, SDV – Şcoala de  vară respectiv SDI – Şcoala de iarnă şi proiecte mai mici precum Exchange, Mobilităţi, InfoStud, Newsletter şi Platforma Psy. Activitatea recentă cuprinde şi o Campanie de promovare a rolului specialistului în resurse umane şi Şcoala Candidaţilor – un nou proiect de pregătire a tinerilor studenţi de a intra pe piaţa forţei de muncă.
Lucrăm împreună pentru a acoperi nevoile de dezvoltare personală şi profesională a studenţilor la psihologie şi ştiinţele educaţiei din România, iar pentru acest scop avem nevoie de susţinere reciprocă, dezvoltare profesională şi comunicare asertivă.
Ca totul să fie perfect există cele două Adunări Generale unde se adună toţi cognosişti pentru a dezbate şi vota schimbări de regulament, proiecte şi alte aspecte legate de buna funcţionare a federaţiei, pilonii discuţiilor fiind spiritul critic, deschiderea, colegialitatea şi susţinerea.
Gala de Alumnizare marchează obţinerea statului de alumnus Cognosis o dată cu încheierea studiilor masterale, astfel într-o atmosferă festivă se premiază voluntarii implicaţii, iar alumnii ne încântă cu discursuri emoţionante şi inspiraţionale.
Pentru a citi articolul original dar si pentru alte articole interesante accesati site-ul newsletterului Cognosis:  https://cognosisnews.wordpress.com/2015/06/15/newsletter-iunie-2015/


joi, 16 iulie 2015

Personalitățile introverte

Vom trece  la personalitățile introverte și vom vorbi puțin despre intuiția acestora. Iulia Pascu, din ASPSE ne spune : 
Odata cu al şaselea volum al lui C.G.Jung, Tipuri psihologice, acesta aduce cele mai multe contribuţii în psihologie. Autorul îşi propune sădelimiteze, pe baza ecperienţei sale clinice, câteva tipuri de structură şi de funcţionare a psihicului cu scopul de a oferi cititorului repere pentru a putea înţelege mai bine pe sine şi pe ceilalţi oameni.
În atitudinea intovertită intuiţia se îndreaptă către obiectele interioare, cum s-ar putea numi, pe bună dreptate, elementele inconştientului. Obiectele interioare se comportă analog celor exterioare, deşi ele au o realitate nu fizică, ci psihică. Obiectele interioare apar percepţiei intuitive ca imagini subiective ale unor lucruri care nu pot fi întâlnite în experienţa, ci constituie conţinuturile inconştientului, în ultimă instanţa ale inconstientului colectiv.
Intuiţia are, ca şi senzaţia, factorul ei subiectiv, care în intuiţia extravertita este reprimată la maximum, în schimb in cea introvertită ajunge să fie o mărime decisivă. Chiar dacă intuiţia introvertită îsi primeşte impulsul de la obiectle exterioare, ea nu opreşte totuşi la posibilităţile exterioare, ci zăboveşte la ceea ce exteriorul declanşează în interior. În timp ce senzaţia introvertită se limitează, în principal, la percepţia fenomenelor particulare de inervaţie, provocate de inconştient, şi se opreşte la ele, intuiţia reprima această latura a factorului subiectiv şi percepe imaginea care a declanşat inervaţia.
Intuiţia introvertita percepe astfel toate procesele din fundalul conştiinţei cu aceiaşi acuitate cu care senzaţia extravertită percepe obiectele exterioare. Pentru intuiţie, imaginile inconstiente capătă demnitatea lucrurilor şi a obiectelor. Deoarece însăintuiţia exclude participarea senzaţiei, ea nu ajunge să cunoasca decât în insuficientă măsură sau deloc tulburările de inervaţie, influenţele exercitate de corp prin imaginile inconştiente. Imaginile dispar astfel ca desprinse de subiect si ca existând pentru sine, fără legătură cu persoana. Ca urmare, intuitivul introvertit, atins de un acces de ameţeală nu bănuieşte defel ca imaginea percepută se poate referi cumva la el; fapt aproape de negândit în cazul unei persoane cu atitudine raţională, dar care nu e mai puţin real şi frecvent  întâlnit la tipul intuiţiei introvertită.
Deoarece inconştientul este nu ceva care zace asemenea unui caput mortuumpsihic, ci mai degrabă ceva care participă la viaţă, care sufera transformari interioare aflate în relaţiile profunde cu facultatea generală, intuiţia introvertită oferă, prin perceperea proceselor launtrice, anumite date ce pot fi de importanţă excepţională pentru interpretarea acesteia; ea poate chiar să prevadă mai mult sau mai puţin clar atât noile posibilitaţi, cât şi ceea ce urmează să se întâmple efectiv. Caracterul ei profetic se explică din relaţia pe care o întreţine cu arhetipurile care, la rândul lor, reprezintă desfăşurarea logică a tuturor lucrurilor accesibile experienţei.
Pentru a citi articolul original, dar şi pentru alte articole interesante, accesaţi cu încredere  site-ul Newsletter-ului Cognosis: https://cognosisnews.wordpress.com/ 

luni, 13 iulie 2015

Miturile legate de terapia cognitiv comportamentală ( CBT )

Laura Barbu ne-a povestit puțin despre miturile legate de terapia cognitiv comportamentală ( CBT )
 Apărută în urmă cu aproximativ  jumătate de secol, psihoterapia cognitiv-comportamentală îmbină două abordări relativ complementare, terapia comportamentală și terapia cognitivă. În timp ce prima abordare are la bază principiul condiționării( atât cea clasică cât și cea operantă), ce-a de-a doua este centrată pe gândurile automate și pe scheme. Gândurile automate sunt acelea care apar imediat ce apare un anumit stimul, iar schemele sunt niște complexe sau unități de gânduri si credințe pe baza cărora un individ își planifică și își conduce viața.

De-a lungul timpului, terapia cognitiv-comportamentală și-a dovedit eficiența în tulburările anxioase (anxietate generalizată, atacuri de panică, agorafobie, fobii multiple, fobie socială), depresive, în tulburările post-traumatice de stres, în cele datorate abuzului de substanțe, dar și în cazuri mai complexe cum ar fi, de pildă, tulburările de personalitate; multe studii recente o consideră ca fiind una din cele mai eficiente forme de tratament psihoterapeutic pentru că  pune accentul pe tehnicile de restructurare atitudinală, apelând la principiile învățării pentru a obține modificări în sfera comportamentului.

Deși este recunoscută și practicată în tratarea majorităților tulburări emoționale, ca și celelalte forme de psihoterapie, pe baza ei s-au construit o serie de mituri în ceea ce o privește. Aceste mituri sunt ilustrate de David Westbrook, Helen Kennerley și Joan Kirk în cartea „Introducere în terapia cognitiv-comportamentală”, tradusă și apărută și în România la editura Polirom. Iată care sunt câteva dintre miturile prezentate și demitizate de cei trei autori:
     -Terapia cognitiv-comportamentală înseamnă gândire pozitivă  
Deși pentru mult timp s-a sugerat că terapia cognitiv-comportamentală nu ține cont de circumstanțele clientului, ci vrea doar să îl determine să vadă lucrurile într-un mod pozitiv, acest lucru este infirmat de autori, aceștia susținând că această formă de terapie urmărește să îl facă pe client să-și evalueze gândurile în mod realist. Așadar, se acceptă și gânduri negative când acestea sunt întemeiate. Este important de reținut că tratamentul în psihoterapia cognitiv-comportamentală are ca scop înțelegerea și rezolvarea problemelor și nu corectarea modului de a gândi a clientului.
     -Terapia cognitiv-comportamentală nu vizează trecutul
Într-adevăr, după cum subliniază și autorii, această formă de terapie, precum și altele este centrată pe „aici și acum”, deoarece această formă de psihoterapie se concentrează  pe abordarea problemelor actuale, prin urmare a factorilor care contribuie la perpetuarea lor în prezent. Acest lucru nu înseamnă însă că în cadrul ședințelor terapeutul nu se poate folosi de trecutul clientului, sau că diminuează importanța lui în evoluția problemei. Motivul pentru care majoritatea demersurilor în terapia cognitiv-comportamentală se axează pe abordarea „aici și acum” este acela că în general, factorii responsabili de apariția problemei nu sunt aceeași ca cei care o mențin.
      -Terapia cognitiv-comportamentală vizează gândurile, nu emoțiile
Autorii afirmă că majoritatea clienților își doresc să fie ghidați pentru schimbarea dispoziției, sentimentelor sau comportamentelor, mai degrabă decât modificarea modului de a gândi. Modificarea cognitivă, însă, reprezintă o modalitate de a ajuta oamenii să-și modifice celelalte sisteme.
       -Terapia cognitiv-comportamentală se învață rapid și este ușor de practicat
Asupra acestui aspect, autorii recunosc că există anumite strategii de impact puternic folosite în terapie care sunt relativ ușor de învățat și aplicat, dar atrag atenția asupra faptului că o abordare creativă și flexibilă în cadrul aceste forme de psihoterapie, este la fel de complicată ca multe alte terapii. Ei mai subliniază și faptul că este important ca terapeuții să beneficieze de o monitorizare regulată. Pentru a rămâne la curent cu cele mai noi tendințe din acest domeniu.
       -Terapia cognitiv-comportamentală este mecanică- aplică tehnica X problemei Y
Deși există un model specific pentru multe probleme cu care se confruntă clienții și există și un protocol detaliat pentru tratamentul clienților cu un anumit tip de problemă, autorii susțin faptul că tratamentul nu este determinat de tehnică, ci se bazează pe modul în care un anumit model poate fi aplicat unui client. Pe lângă aceste mituri pe care am ales să le prezentăm, mai există și multe altele prezentate și deconstruite în cartea mai sus menționată. Ceea ce este important de reținut este faptul că, terapia cognitiv-comportamentală, prin specificul ei, este o modalitate fascinantă și plină de satisfacții de a lucra cu clienții, tocmai pentru că îi ajută să-și dezvolte strategii de management al problemelor și îi călăuzește pe parcurs ce descoperă noi perspective cu privire la lumea lor. Prin deconstruirea acestor mituri,  se dorește să se formeze o idee mai clară despre specificul abordării terapiei cognitiv-comportamentale.
Pentru cei pasionați sau curioși cu privire la această formă de psihoterapie, puteți găsi multe alte aspecte fascinante în această carte, de la tehnici utilizate în tratarea diverselor tulburări, la concepte teoretice ce susțin și alcătuiesc această formă de terapie, toate fiind încununate de exemple relevante și studii de caz pentru înțelegerea acestora. O carte scrisă într-un limbaj specializat, se adresează atât psihoterapeuților cât și viitorilor practicieni, studenți ai facultăților de psihologie.
Pentru a citi articolul original dar și pentru alte articole interesante accesați site-ul Newsletter-ului Cognosis:   https://cognosisnews.wordpress.com/

sâmbătă, 11 iulie 2015

Evenimente 2014-2015

Sperăm că vă găsim pe toți bucuroși după terminarea acestui lung și minunat an universitar, mulțumiți de performanțele voastre, poate chiar relaxați pe nisipul fierbinte de pe plajă ca și recompensă pentru munca ce ați depus-o în ultima perioadă.

Revenim la voi cu un scurt rezumat a ceea ce s-a mai petrecut anul acesta în federația noastră,incluzând și unele povești ale proiectelor  desfășurate în această perioadă.
La întâlnirile Cognosis Day,  spiritul, magia, sau “virusul” Cognosis  s-a transmis în rândul studenților prin relațiile atât de speciale și durabile pe care fiecare dintre noi a învățat să le construiască în această federație.
Acest spirit s-a încins și mai mult în rândul studenților și la AG-ul Cognosis de la super Cluj-Napoca în luna decembrie .

Multe evenimente urmau să aibă loc și în perioada următoare,unde dragii noști voluntari au avut ocazia să se dezvolte la un alt nivel, plini de entuziasm, în cadrul proiectului Școala de Iarnă într-un cadru de vis.
Campania Cognosis de promovare a rolului specialistului în științele socio umane și-a format o echipă formidabilă  și face o treabă excelentă, unde miturile legate de acest domeniu vor fi spulberate.
Proiectul Mobilități a beneficiat și el de o mare de voluntari frumoși ce au avut ocazia să cunoască mai bine viața de student din alte centre universitare din draga noastră țară.
            Studenții noștri au fost foarte interactivi și productivi  în schimbul de idei între asociații iar voluntarii dornici de noi prietenii s-au întalnit în cadrul proiectului Exchange.

            Odată cu venirea primăverii din anul acesta și dragul nostru președinte Cognosis a făcut un maraton de vizite pe la toate asociațiile federației, un prilej foarte bun de cunoaștere și închegare a legăturilor dintre voluntari.
Cu pași repezi se apropiase și AG-ul Cognosis găzduit de data aceasta de minunatul Iași unde s-a pus țara la cale pentru următoarele proiecte ce abea așteptau să colecționeze alte experiențe de neuitat care au îmbogățit viața studenților noștri.

Între timp s-a conturat frumos și echipa Newsletter-ului nostru, unde suntem ținuti la curent cu proiectele și activitățile desfășurate de federație și menține legătura între dragele noastre asociații membre.Sunteți la un click deistanță de ei  https://cognosisnews.wordpress.com  .
Biblioteca virtuală, un adevărat distribuitor de resurse între membrii federației noastre ne facilitează dezvoltarea noastră  cu multele articole,manuale, documente interesante postate.Dacă nu ne credeți pe cuvânt, vă invit să vizitați site-ul   https://sites.google.com/site/bibliotecacognosis/home .

Pentru că chiar dacă majoritatea dintre cei care citesc aceste rânduri sunt deja în mult așteptata vacanță odată ce au trecut de stresul din examene, în Cognosis mai sunt oameni care muncesc de zor cu mult drag pentru muuult așteptatele proiecte CNSP si SDV. Acestea vor invita studenții să împletească timpul liber cu dezvoltarea personală și o mulțime de experiențe de neuitat alături de oameni magnifici din toate colțurile țării.Abea așteptăm înscrierile.

Nu trebuie să uităm toată munca depusă de toate departamentele federației pentru buna desfășurare a tuturor proiectelor și sprijinul pe care l-au oferit cu fiecare ocazie celor care au avut nevoie.

Toate persoanele care au fost prezente la aceste frumoase evenimente sunt martorii creșterii care există în cadrul federației Cognosis, și a oamenilor din ea, martori care continuă această evoluție făurită de educație și psihologie.

marți, 7 iulie 2015Împreună vom face o incursiune în psihologie și vom vorbi despre ce înseamnă un teambuilding în ONGs-uri. Cea care ne va vorbi despre aceasta este Simona Radu, alumnus ASPSE și HR Cognosis
Unul dintre, poate, cele mai frumoase evenimente ce se desfăşoară într-un mediu de ONG este team building-ul. Momentul mult aşteptat de toţi bobocii intraţi nou în asociaţie, care abia sunt nerăbdători să creeze relaţii cu seniorii şi să afle ce presupune asociaţia la care tocmai au fost acceptaţi.

Global vorbind un team building presupune formarea unei echipe (traducere din engleză). Însă în spatele acestei simple formări, se află truda organizatorilor de a le oferi participanţilor un loc şi o atmosferă care să îndeplinească obiectivele centrale. Acest lucru înseamnă în principal că este necesară o claritate a viziunii. Toate echipele vin cu o serie de aşteptări şi fiecare membru al echipei ar trebui să ştie  ceea ce se aşteaptă de la el. De asemenea, printre obiective se poate regăsi construirea unui echipe eficiente, crearea unor relaţii de lungă durată între oameni, distracţia, cunoaşterea punctelor slabe şi a celor forte, identificarea stilurilor de lucru şi modalităţi de adaptare şi strategii de colaborare.

În cadrul unui ONG, team building-ul poate fi văzut ca fiind mai soft, însă nu este deloc aşa. Se stabilesc obiectivele, se construiesc activăţile care să conducă la îndeplinirea acestora, se constituie un program pe care se axează toate activităţile, se realizează feedback.

Şi totuşi există şi alte modalităţi de a contribui printr-un team building la închegarea unei echipe.
Colaboratorii Cognosis şi anume compania de consultanţă şi servicii HR, iD learning, au realizat de curând un team building ce a implicat şi o cauză umanitară. Echipa-client a contribuit la construirea şi îmbunătăţirea unei tabere pentru copii cu afecţiuni oncologice, ce pe timpul verii vin să îşi petreacă o parte din copilăria lor. Obiectivul central a fost acela prin care compania-client ‘şi reuneşte toţi angajaţii şi se implică într-o acţiune de binefacere.
După cum putem observa, team building-ul poate lua diferite forme, în funcţie de ce se doreşte a se întâmpla în finalul acestuia. 
Pentru a citi articolul original dar şi pentru alte articole interesante din Newsletter-ul Cognosis accesează linkul următor: https://cognosisnews.wordpress.com/2015/06/15/newsletter-iunie-2015/


miercuri, 1 iulie 2015


Newsletter revine în forță! După o lungă pauză în care ne-am reîncarcat bateriile, am revenit în mediul online. Momentan în aceeași formă, cu aceeași interfață, daaar… prepare! Lucrurile se vor schimba în această vară! Cum? Vom vedea împreună! Tot ce trebuie să faci este să ne urmărești! 
 Am ales să deschid numărul din această lună cu un editorial semnat de Ana-Maria Ioniță, voluntar ASPSE, care ne-a vorbit puțin despre experiența ei la Conferința Națională de Psihologie Gala Psihologului, eveniment ce a marcat 11 ani de la adoptarea legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.

În zilele de 29 și 30 mai 2015, la Universitatea Titu Maiorescu din București, am avut onoarea să particip la Ziua Psihologului- Conferința Națională de Psihologie Gala Psihologului, a doua ediție a evenimentului organizat de Colegiul Psihologilor din România.
E primul eveniment din lumea psihologiei românești de o așa importanța la care am participat, așa că așteptările mele nu erau foarte clare. Imi imaginam însă că voi ajunge acolo și că mă voi pierde într-o mare de personalități, că vor avea loc „reuniuni” neplănuite și că voi zări din toate părțile, în pauze, psihologi care vor sta la povești amintindu-și de începuturile drumurilor lor spre viața glorioasă pe care o au acum.
La conferință s-au prezentat și dezbătut probleme actuale din diverse ramuri ale psihologiei, cum ar fi psihologia transporturilor, leadership, psihologie sinergetică, psihologie clinică etc. Bineînțeles că au existat și prelegeri remarcabile din punct de vedere științific, cum ar fi  „Racordarea psihologiei muncii și organizaționale din România la evoluțiile internaționale”, a Prof. Univ.Dr. Dragoș Iliescu, sau „Psihologia clinică interculturală: Noi implicații pentru practica psihoterapeutică” a Prof. Univ. Dr. Daniel David, însă mă voi opri asupra a ce m-a marcat pe mine cel mai mult din punct de vedere afectiv.
Una dintre prelegerile care au avut un impact asupra mea a fost cea a Prof. Univ. Dr. Adrian Opre, de la Cluj. În prezentarea acestuia s-a discutat despre importanța reperelor morale în constituirea identității adolescenților și, implicit, despre adevăratul rol al cadrelor didactice în dezvoltarea elevilor și a studenților. Mi-a plăcut foarte mult perspectiva reală pe care acesta o are asupra situației actuale, cum că există o nevoie mai mare de axare pe aspectele morale, decât pe cele teoretice, întrucât cele dintâi formează cu adevărat un pedagog. Adevărata putere a unei personalități constă în realizările academice, atâta timp cât drumul spre realizarea acestora e  presărat cu moralitate și încărcat de forță creatoare, care poate ajunge și la cei din jur.
La Gală au fost acordate premii în funcție de specializări, precum și pentru merite speciale. Premiul pentru întreaga carieră a fost oferit Prof. Dr. Ruxandra Răşcanu şi Prof. Dr. Ion Mânzat, care au mulțumit publicului într-un mod plin de vitalitate și împlinire pentru alegerea de a-și  dedica viața în slujba oamenilor.
E o senzație plăcută să fii în aceeași încăpere cu mari psihologi din ale căror cărți ai citit, fără să îți fi imaginat că într-o zi vei avea șansa să îi observi ca oameni, să le poți studia gesturile, ce mâncare preferă în pauza de masă sau cât de des zâmbesc.
La Gala Psihologului mi-am amintit că orice personalitate, oricât de marcantă este pe scena psihologiei, este înainte de toate ființă umană, că așteaptă cu nerăbdare să primească un premiu, că se emoționează când trebuie să țină un discurs, că toate stările prin care trece o întorc cumva la imaginea copilului inocent, care trăiește intens fiecare moment al festivității de premiere din anii de școală.
Și iată cum la un eveniment academic și plin de profesionalism am avut ocazia să conștientizez că lumea psihologilor nu e o lume atât de diferită în esenţă, că oamenii tot oameni rămân şi că procesul prin care intri în această lume nu îţi dezbină sinele, ci doar te îmbracă în haine protectoare, cum sunt toate eforturile profesionale, pentru a te putea ajuta pe tine şi pe ceilalţi.
Pentru a citi articolul în forma lui originală și pentru muuuulte alte articole interesante intră  aici: https://cognosisnews.wordpress.com/2015/06/